Aanleg centrale binnentuin in Bijgaardehof te Sint-Amandsberg

Aanleg centrale binnentuin in Bijgaardehof te Sint-Amandsberg

In het Bijgaardehof te Sint-Amandsberg creëerden wij een centrale binnentuin waar drie nieuwe gebouwen werden rond gebouwd. Wij stonden in voor de grondwerken en groenaanleg en zorgde voor de lijngoten en drainage. Wij plaatsten een wadi voor het tijdelijk opslaan van regenwater in een lager gelegen zone. De parksteentjes werden geplaatst als toepassing op een waterbergende fundering. 

Parksteen als toepassing op waterbergende fundering.

De parksteen creëert een organisch, richtingloos ontwerp dat harmonieus verweeft met het omringende groen. Voor ontwerpers biedt deze vorm nieuwe mogelijkheden om natuurlijke elementen in stedelijke ruimtes te integreren.

Aanleg parksteentjes en grindgazon voor het cohousing project " Bijgaardhof" te Gent.

Parksteentjes

Een waterpasserend vijfhoekig betonelement met een voeg van 6mm uit beton, dat zijn eigen plaats heeft ingenomen naast regulier vierkant en rechthoekig straatwerk.

Grindgazon

Grindgazon is een zeer interessant en goedkoop alternatief voor ‘groene’ rijwegen, brandwegen of grasparkings. Het is een substraat op basis van zwarte teelaarde, split, compost en gebakken kleikorrels.

WADI

Een WADI vangt regenwater op in een lager gelegen zone. Het water infiltreert langzaam in de bodem, die als een natuurlijke filter werkt. Het gezuiverde water komt zo in het grondwater terecht.

Volgend project ->